top of page

TP-3000  貨運三輪車

兩個前輪和一個後輪的設計在轉彎或左右轉彎時提供了出色的操控性。使用QR銷而不是孔的座椅安裝座使向前或向後的調節更加輕鬆快捷。除了調節座椅之外,中心框架管還可調節至最大12厘米,以供各種騎手使用。

如果您需要舒適安全的臥式三輪車。 TP-3000將是您的最佳選擇。

F45.jpg
B45.jpg
D1.jpg
D2.jpg
Side.jpg
资源 1.png
Phone: +886 4 2671 1667
mail: hello@innoradia.com
Address: No.81, Wenqu Road, Dajia District, 437
Copyright © 2020 by INNORADIA
bottom of page