top of page
Sea.jpg

關於我們

​明揚創意科技

INNORADIA明揚創意科技成立於2015年,投資者為自行車產業30多年之中堅企業,結合自身及供應鏈夥伴豐富之零組件加工生產、及研發組裝經驗,協助客戶加速實踐創新概念,最終達成產品創新及產業升級。

我們專注於泛健康產品設計開發及量產,提供客戶自前端研究至量產出貨之完整服務,協助發掘消費者潛在需求、並承諾產品之設計、與量產品質,增加產品成功上市之機會。

We know what you care。

​合作夥伴

上揮實業有限公司.png
尚殷股份有限公司.png
展暉工業 V2.png

展暉工業

上揮實業有限公司

尚殷股份有限公司

御鉆.png
龍昜.png

龍昜有限公司

御鑽企業有限公司

鈦將.png

鈦將工業有限公司

銓利達.png

銓利達科技有限公司

文川.png

文川不銹鋼

鎧璿.png

鎧璿工業股份有限公司

團隊成員

R

Ryan Lee ,  CEO

ryan@innoradia.com  |  886 921 310 731  

L

Chih Feng Li ,  R&D Chief

chihfeng@innoradia.com  |  886 930 008 778  

N

Nicole Huang ,  Front End Researcher

nicole@innoradia.com  |  886 912 960 134    

E

Evonne ,  PM

evonne@innoradia.com  |  886 973 254 388 

W

Wei Chen ,  Designer

weichen@innoradia.com  |  886 905 648 632  

Q

Wang Yu Yao ,  Designer

wangyuyao@innoradia.com  |  886 978 596 136 

H

Lin Tzung Han ,  Designer

lintzunghan@innoradia.com  |  886 983 069 316

F

Hsu Hsun Feng ,  Designer

hsuhsunfeng@innoradia.com  |  886 978 655 187 

资源 1.png
Phone: +886 4 2671 1667
mail: hello@innoradia.com
Address: No.81, Wenqu Road, Dajia District, 437
Copyright © 2020 by INNORADIA
bottom of page